•   Memberi peluang kepada pelajar lepasan SPM yang tidak berjaya mendapatkan
      tempat di mana-mana institusi pengajian tinggi awam untuk melanjutkan pengajian
      dalam bidang kemahiran


  •   Memberi peluang kepada semua organisasi untuk mendapatkan pengetahuan dan
      kemahiran dalam bidang Sistem Komputer.

  •   Melahirkan lebih ramai tenaga kerja yang mahir dengan kemahiran teknikal dalam
      bidang komputer.